Artikel om Projekt Byorganisk i PØ

Tidskriftet Praktisk Økologi (PØ) har en artikel om Projekt Byorganisk i et nummer der udkommer i juli 2014.

dagbogTidskrift

Artiklen opridser nogle af de resultater vi har opnået indtil nu – og kommer med gode råd til andre der vil gå igang med noget tilsvarende.

Praktisk Økologi er et tidskrift som udgives af Landsforeningen Praktisk Økologi.  Det henvender sig til økologiske havebrugere og dem der i øvrigt interesserer sig for økologisk dyrkning.