Besøg fra projekt give’n'get

Byorganisk har haft besøg af Helle som er designstuderende. Helle har sammen med Gitte, uddannet designer, startet projektet giv’n'get. Projektet vandt i 2009 en konkurrence for bæredygtige studieprojekter og har nyligt vundet ‘Trash or Treasure’, en konkurrence under Innosite der er projekt-ejet af Energistyrelsen og Realdania.

Projektet er her beskrevet af designerne:

“Projektet handler om at opsætte drivhuse i byen og så opfordre borgerne til at medbringe deres grønne skrald, som så skal blive komposteret til muld hvori der skal dyrkes afgrøder som borgeren så får del i som en slags “pant” – man får noget retur direkte når man afleverer sit grønne skrald.
Ideen har også fra starten rummet tanken om at involvere socialt udsatte grupper i samfundet til den daglige drift – til gensidig gavn.”

Du kan læse om projektet her: www.innosite.dk/idea.php?id=2715

giveNget

Vi mødtes ved drivhusene på Thorupgården for at udveksle ideer og erfaringer og for at snakke om samarbejdsmuligheder.