Byorganisk på KU-Science

Tirsdag den 18. marts var vi ude på Science (tidligere Landbohøjskolen) og fortælle om projekt Byorganisk for en større forsamling af Landskabsarkitektstuderende.
De studerende følger et kursus der blandt andet beskæftiger sig med ”urban farming”.
Efter at have fortalt om projektet fulgtes vi med undervisere og studerende ud til Thorupgården på Nørrebro for at se nogle af projektelementerne i praksis – det vil blandt andet sige bydrivhuse, kompostprøver og urter fra gartneriet.

thorup500
Afslutningsvis bød Thorupgården på kaffe, the og hjemmebagt kage i deres kantine.