Byorganisk i Mosaik-TV

Byorganisk var her i efteråret 2016 inviteret i et TV-studie (Mosaik-TV, Kanal Hovedstaden) for at fortælle om vores projekt Byorganisk:

http://kanalhovedstaden.dk/program/1059/mosaik_-_byorganisk/?id=1059

November 5, 2016

Cirkelkompost

Cirkelkompost er navnet på et kompost-projekt, som kører på firmaet Årstidernes gård Krogerup Avlsgaard i Humlebæk.
I midten af september var Byorganisk inviteret med til et arrangement på Krogerup for at høre om projektet.
Ideen bag projektet er at at udnytte organisk materiale fra naturarealer, der er blevet for næringsbelastede, og nyttiggøre det sammen med andet organisk materiale i produktion af kompost .
De høstede materialer fra naturarealerne er for eksempel grøde fra vandløb, slet af tagrør og vegetation fra våde enge, tang. Komposten tænkes at kunne være et nyttigt supplement i bevarelsen af dyrkningsgrundlaget i det økologiske jordbrug.

cirkelkompost500
Planche fra Krogerup Avlsgaards kompostprojekt

Milekompost

Komposteringen foretages med hjælp fra en specialmaskine der vender og blander det organiske materiale i såkaldte miler. Materialet blandes jævnligt for at få det til at tage varme eller undgå at det bliver for varmt. I de første par uger ønskes en temperatur på 55-65 grader C i milens midte.

Folkene bag projektet konkluderer at det er muligt at kompostere stort set alle de organiske materialer, der kan blive relevante – det handler om at finde de rette blandinger og teknikker.

milekompostering500

Perspektiver for anvendelse
Kompost betragtes typisk som jordforbedringsmiddel frem for som gødning – og det kan der være behov nok for også på de økologiske jorde. Men ud over at benytte kompost til jordforbedring er der et spændende perspektiv i at bruge komposten til at erstatte de spagnumbaserede produkter gartnere og havefolk sår og planter i. Pottemuld, såjord og hvad man nu kalder produkterne, består hovedsageligt af spagnum beriget med næringsstoffer. Spagnum er en begrænset ressource som ved indvindingen af materialet ødelægger biotopen højmoser, samt belaster miljøet ved transport over store afstande.

Vi håber at Årstiderne, gerne sammen med eksempelvis Byorganisk, vil være ambitiøse nok til inden for den nærmeste fremtid at få fremstillet og markedsført et produkt, uden spagnum, til brug i dyrkningen af økologiske udplantnings- og potteplanter.

Den kompost vi i Byorganisk arbejder med er en såkaldt ormekompost. Fremstillingsprocessen er meget anderledes end den der udføres på Krogerup Avlsgaard. Men måske kan man blande en ormekompost som vores med en varmekompost som deres og måske tilføje yderligere kvalitative egenskaber til det færdige produkt? I hvert fald er det om at komme i gang, jo før jo bedre, med at få startet en produktion af økologisk så- plantejord.

pottejord500

Du kan læse mere om Cirkelkompostprojektet på: http://www.landmand.blogspot.dk/

September 17, 2015

Mere om hjemmekompostering i lejligheder

I Københavns Kommune har man ikke for øjeblikket tiltro til at tilstrækkeligt mange mennesker i etageejendomme, kan finde ud af at sortere deres organiske skrald, så det vil kunne udnyttes til kompost.

I byorganisk kan vi godt forestille os dette. Blandt andet fordi langt de fleste af disse mennesker for eksempel godt kan finde ud af at samle glas og flasker sammen og smide dem i glascontainere. Man bliver jo ikke retsforfulgt fordi man smider glas i den almindelige skraldepose, alligevel virker det naturstridigt på de fleste. Sådan vil det sikkert også kunne blive når det gælder organisk skrald – hvis man arbejder på det.
I hvert fald er vi nogle mennesker, der oplever det som naturstridigt at smide organisk skrald til afbrænding i kraftvarmeværker – og derfor gerne gør os ekstra anstrengelser for at nyttiggøre skraldet.

Vi har tidligere bragt denne artikel fra en en studerende, som havde hørt om vores projekt, og blev inspireret til at kompostere køkkenskrald i eget køkken.
http://www.byorganisk.dk/hvad-byorganisk-projekt-ogsa-kan-inspirere-til/

Orm og far
Mads Tobias Olsen har lagt en føljeton af videoer ud på nettet (youtube) der skildrer et ormekompostering-i-4.sals-køkken-projekt. Her er den første i serien:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZiQ-e4Z2oE

En facebookgruppe om ormekompostering
https://www.facebook.com/Ormekompost

FDB’s magasin Samvirke har en video og flere artikler om ormekompostering på hjemmesiden:
http://samvirke.dk/mad/video/kompost-saadan-forvandler-dit-groenne-affald-jord-oppe-lejligheden.html

http://samvirke.dk/mad/artikler/dennis-gadgaard-kompost-%E2%80%9C-kan-faa-ormene-posten%E2%80%9D.html

madspild
Hjemmekompostering nedsætter madspild – fordi man med denne beskæftigelse bliver mere opmærksom på problematikken

July 26, 2015
1 2 3 17