Cirkelkompost

Cirkelkompost er navnet på et kompost-projekt, som kører på firmaet Årstidernes gård Krogerup Avlsgaard i Humlebæk.
I midten af september var Byorganisk inviteret med til et arrangement på Krogerup for at høre om projektet.
Ideen bag projektet er at at udnytte organisk materiale fra naturarealer, der er blevet for næringsbelastede, og nyttiggøre det sammen med andet organisk materiale i produktion af kompost .
De høstede materialer fra naturarealerne er for eksempel grøde fra vandløb, slet af tagrør og vegetation fra våde enge, tang. Komposten tænkes at kunne være et nyttigt supplement i bevarelsen af dyrkningsgrundlaget i det økologiske jordbrug.

cirkelkompost500
Planche fra Krogerup Avlsgaards kompostprojekt

Milekompost

Komposteringen foretages med hjælp fra en specialmaskine der vender og blander det organiske materiale i såkaldte miler. Materialet blandes jævnligt for at få det til at tage varme eller undgå at det bliver for varmt. I de første par uger ønskes en temperatur på 55-65 grader C i milens midte.

Folkene bag projektet konkluderer at det er muligt at kompostere stort set alle de organiske materialer, der kan blive relevante – det handler om at finde de rette blandinger og teknikker.

milekompostering500

Perspektiver for anvendelse
Kompost betragtes typisk som jordforbedringsmiddel frem for som gødning – og det kan der være behov nok for også på de økologiske jorde. Men ud over at benytte kompost til jordforbedring er der et spændende perspektiv i at bruge komposten til at erstatte de spagnumbaserede produkter gartnere og havefolk sår og planter i. Pottemuld, såjord og hvad man nu kalder produkterne, består hovedsageligt af spagnum beriget med næringsstoffer. Spagnum er en begrænset ressource som ved indvindingen af materialet ødelægger biotopen højmoser, samt belaster miljøet ved transport over store afstande.

Vi håber at Årstiderne, gerne sammen med eksempelvis Byorganisk, vil være ambitiøse nok til inden for den nærmeste fremtid at få fremstillet og markedsført et produkt, uden spagnum, til brug i dyrkningen af økologiske udplantnings- og potteplanter.

Den kompost vi i Byorganisk arbejder med er en såkaldt ormekompost. Fremstillingsprocessen er meget anderledes end den der udføres på Krogerup Avlsgaard. Men måske kan man blande en ormekompost som vores med en varmekompost som deres og måske tilføje yderligere kvalitative egenskaber til det færdige produkt? I hvert fald er det om at komme i gang, jo før jo bedre, med at få startet en produktion af økologisk så- plantejord.

pottejord500

Du kan læse mere om Cirkelkompostprojektet på: http://www.landmand.blogspot.dk/