Det nye byorganiske drivhus

Vi er nu blevet næsten færdig med vores nye helt hjemmegjorte drivhus.
At det er lykkedes nu skylder vi en stor tak til Lasse for. Lasse er både snedker- og havebrugsuddannet, hvilket må siges at være den perfekte kombination af kompetencer til bygning drivhuse i træ.

lasse

Vi har længe ønsket os at få bygget en mindre type drivhuse, end dem der ellers indgår i projekt Byorganisk: se evt.
De større drivhus fungerer udemærket hvor de står, men vi har måtte erkende, at de nok er for store og tunge til de fleste af vores potentielle  deltagere.
Drivhusene skal fungere som midlertidig oplagringsplads for spandene med køkkenskrald – indtil de bliver hentet ud til gartneriet og komposteringsprocessen. Husene skal desuden kunne rumme de urter, som bliver bragt med tilbage fra gartneriet – i kortere eller længere tid mens køkkenpersonalet høster af dem.

Husene er bygget på en europalle med hjul. Der er et aflåseligt rum nederst til anbringelse af spandene. Øverst er selve drivhuset, som er bygget i lærketræ og plexiglas. Det er monteret automatisk udluftning.
Vi vil på et tidspunkt lægge en gør-det-selv-tegning af drivhuset ud på byorganisk.dk

Det nye byorganiske drivhus blev præsenteret på Kofoedsskoles sociale marked den 19. juni 2014

lassebygger