Dyrkning i kompost

Kan man dyrke direkte i kompost?
Kan man bruge ren kompost som såjord?
Vi kan svare ja til begge dele, men kompost kan være meget forskellig – afhængigt af udgangsmateriale og komposteringsproces.
Vi har prøvet at dyrke kartofler og andre planter i ren kompost, med udmærket resultat.
Man hører ofte, at ren kompost ikke kan bruges som såjord på grund af for højt saltindhold og/eller på grund af spirehæmmende stoffer i en ikke færdigomsat kompost.
Vi har prøvet at så direkte i noget af vores kompost – hvilket gav en udmærket fremspiring.

kimplanter
Kimplanter kort efter fremspiring i ren kompost

foto2

sene
I vores lille forsøg klarer de såede planter sig stadigvæk godt på anden måned

Den benyttede kompost
Vores kompost er karakteriseret ved at være fremstillet af fortrinsvis køkkenskrald så som skræller af grønsager og frugt, kaffegrums, tørveholdig jord fra krydderurter.
Vi har fravalgt madrester – mest for ikke at tiltrække rotter. Havde vi taget madrester med i kompostmaterialet, ville vi utvivlsom få et højere indhold af salte i komposten.
Der kan være iblandet mindre mængder af græsafklip, løvblade og tørrede plantestængler i kompostmaterialet.
Kompostorme har været med til at omsætte vores kompostmateriale.
Den kompost som har været benyttet til at så i, har været få måneder gammel.

karseikompost
Kompostormene har fortsat deres liv i potterne med plantevækst

Perspektiver
I langt det meste af det såkaldte jord der sælges til at så og plante i, indgår en stor del spagnum som er hentet i tørvemoser typisk i Nordøst-Europa. Brug af spagnum er ikke økologisk bæredygtigt i længden – blandt andet fordi udvindingen ødelægger tørvemoserne som biotop og fordi der bruges en masser energi under transporten af materialet. I økologisk jordbrug søger man derfor efter alternativer til spagnum til gartneribruget. Vores lille forsøg tyder på at komposteret køkkenskrald kan være et udmærket alternativ eller i det mindste supplement til spagnum.