Endnu et kompostforsøg

I hele september vejedede vi det kompostmateriale, vi fik med fra de køkkener i byen, som er tilknyttet vores projekt.
Mængden svarer meget godt til, hvad vi er oppe på at samle hver måned året rundt – altså lidt over et ton.
Vi målte også hvor meget væske der drænede fra kompostmaterialet – frem til slutningen af november.
I slutningen af september og begyndelsen af oktober blev kompostmaterialet tilsat kompost med mange orme.
Midt i november vejede vi den kompost der var dannet af de oprindelige køkkenskrald plus det senere tilsatte ormekompost. Komposten var på det tidspunkt ikke tilstrækkeligt omsat og vil først være klar til brug engang i foråret – hvor vægten utvivlsomt vil være yderligere reduceret. Også i det første forsøg var komposten ved forsøgets afslutning ikke tilstrækkeligt omsat og føltes temmelig våd.
Det vi bedriver her kan måske kaldes græsrodsforskning. Vi håber at kunne få nogle mere professionelle fx fra universitetet til at hjælpe med at sætte tal på de mængder og kvaliteter af køkkenskrald og kompost, vi arbejder med.
De kompostforsøg vi hidtil har lavet, er dog ganske nyttige i forhold til at kunne bruge komposten og kompostvæsken i vores plantedyrkning. Vi har ikke nogen andre steder, for eksempel på nettet eller i litteraturen, trods grundig research, kunnet finde beskrivelser og resultater af tilsvarende forsøg.

vejning

Seneste forsøg med målinger af kompostmængder m.m. under komposteringsprocessen

Indsamlet køkkenskrald 1127 kg
Tilsat ormekompost 78 kg
I alt lagt i kompostbeholdere 1205 kg
Væske opsamlet fra materialet til slut november 530 kg
Komposteret materiale vejet midt november 638 kg
Forsvundet under komposteringsprocessen 37 kg
(sandsynligvis mest vanddamp)

Tidligere forsøg
Vi har tidligere, i forsommeren 2014, lavet det samme forsøg med vejning af indkommet kompostmateriale, kompostvæske m.m. (se evt. dagbogsartiklen: Kompostforsøg)

Indsamlet køkkenskrald 681 kg
Tilsat ormekompost 102 kg
I alt lagt i kompostbeholdere 783 kg
Væske opsamlet fra materialet til slut november 175 kg
Komposteret materiale vejet midt november 504 kg
Kg forsvundet under komposteringsprocessen 104 kg
(sandsynligvis mest vanddamp)

Forskelle i resultater af de to forsøg
I det første forsøg foregik afvejningen over et par måneder og mængden var ca 1/3 større.
I det seneste forsøg blev der afdrænet forholdsvis mere væske, og den samlede mængden blev reduceret mere end i det første forsøg. Dette kan bl.a. skyldes at kompostormene i første forsøg ikke nåede at medvirke nok til at reducere mængden af kompostmateriale, idet de døde af varme i sommerheden (en erfaring der har gjort, at vi har ændret praksis for, hvornår vi tilfører kompostorme). Sommervarmen er utvivlsomt også en væsentlig årsag til at mere af udgangsmaterialet forsvandt som vanddamp i det første forsøg.

Perspektiver
Vores forsøg er et bidrag til at blive klogere på:
Hvilken mængde kompost og af hvilken kvalitet kan vi forvente af en given mængde køkkenskrald?
Hvor meget af køkkenskraldet vil blive afgivet som væske og hvilket indhold af næringsstoffer kan man forvente?

Hvis vi dernæst kan finde ud af hvor store mængder af køkkenskrald, vi skaber i samfundet, kan vi finde ud af potentialet for at udnytte dette som nyttig ressource i jordbruget.