Er det lovligt?

Er det helt lovligt, vores praksis i Byorganisk, med at indsamle organisk skrald og kompostere det i gartneriet?
Nej, det er økologisk meget fornuftigt og i overensstemmelse med hvad mange mennesker ønsker, heriblandt mange politikere – men lovligt er det ikke.

Hvad er ikke lovligt?
Når organisk skrald har været inde omkring et erhvervs- eller institutionskøkken skal det enten køres til forbrænding, bioforgasning, eller hvis det skal køres væk, til for eksempel kompostering, skal det varmes op først.

(Der er en undtagelse, der hedder, at man godt må kompostere mindre mængder på matriklen hvor køkkenet ligger, men komposten må kun anvendes på selve matriklen.)

Hvorfor?
Tilsyneladene er baggrunden for reglen, om at køkkenskrald skal opvarmes hvis det skal komposteres uden for matriklen, frygt for spredning af farlige mikroorganismer fra råvarer eller affald af animalsk oprindelse.
Det er ikke nok, at man kun indsamler vegetabilsk skrald til komposteringen. Risikoen for at det vegetabilske skrald kan være smittet med mikroorganismer fra animalske produkter begrunder, at man ikke må bortføre uopvarmet vegetabilsk køkkenskrald.

Vi slutter at ovennævnte må være baggrunden for den omhandlede lovbestemmelse, idet man godt må transportere og kompostere vegetabilsk skrald, som ikke har været inde omkring et køkken. Det kan eksempelvis være kasseret frugt og grønt fra dagligvarebutikker.

Giver loven mening?
Hmm…
Man kan vel sige, at hvis det kan sandsynliggøres, at der er en reel risiko for, at der kan opstå alvorlige situationer ved en praksis som vores, hvor skraldet ikke bliver opvarmet, vil den aktuelle lov give mening. Omvendt hvis dette ikke kan sandsynliggøres, vil loven selvfølgelig være meningsløs.
Vi tvivler stærkt på at nævnte risiko kan sandsynliggøres….

Hvad kan vi gøre ved det?
Vi kan kæmpe for at ændre lovgivningen. Det vil vi ikke have kræfter til alene. Her vil vi blive nødt til at alliere os med fx Økologisk Landsforening.

Vi kan forsøge at opnå en eller anden form for dispensation fra lovgivningen.

Vi kan forsøge at finde et biogasanlæg, hvor vi kan få vores skrald kørt igennem. Det kræver at vi efter forgasningen, kan få vores eget skrald tilbage eller vores skrald blandet med andet tilsvarende omhyggeligt kildesorterede skrald.
Vi skal ende op med et tilstrækkeligt jordbrugsvenligt produkt for at det giver mening for os.

Vi ved ikke hvad vi ender med at gøre, men arbejder på sagen. Vi synes ikke, at vi bare kan opgive vores projekt på grund af en lovgivning,, der helt sikkert ikke har været møntet på, eller har taget højde for, det vi gør.