Grennessminde Økologiske Gartneri låner kompostbeholder

Mette som er landmand hos Grennessminde Økologiske Gartneri, var forbi vores gartneri og låne en af vores komposttromler. Mette er gået i gang med at samle organisk skrald fra Grennessmindes køkken i Tåstrup for at kompostere det i Grennessmindes gartneri. Vi fra Byorganisk kan så til gengæld få deres vurdering af kompostbeholderen. Vi synes ikke, at komposttromlen er specielt velegnet til vores forhold, hvor vi komposterer hovedsageligt køkkenskrald. Men i Grennessmindes gartneri på Snuppekorsvej i Tåstrup har de bedre mulighed for at blande køkkenskraldet med husdyrgødning, da de har både får, grise og høns. Vi glæder os til at høre om deres erfaringer med beholderen.

mette