Indsamling af køkkenskrald

Vi har flere års erfaring med indsamling
Vi foretrækker at bruge begrebet køkkenskrald da vi føler at affald er et endnu mere negativt ord end skrald – for noget der, i hvert fald potentielt, er værdifuldt. Offside har i de seneste 20 år indsamlet køkkenskraldet og komposteret det i deres gartneri og således brugt det i dyrkningen af frugt og grønt til køkkenet. Nu er vi så gået i gang med at indsamle skrald fra andre køkkener også.

Der skal sorteres lidt i det organiske også
Til at starte med skal vi indsamle køkkenskrald fra Thorupgaarden, Askovgaarden, Idrætshuset og Offside. Alle stederne har køkken/køkkener der bruger en større eller mindre del økologiske råvarer. Som vi alle kender fra egen husholdning bliver der i forbindelse med tilberedning af råvarerne noget frasortering – eksempelvis kartoffelskræller, kålstokke, rodtoppe osv. osv. Det er disse frasorteringer – ikke madrester – som vi skal have indsamlet. Køkkenpersonalet i de medvirkende køkkener har dedikeret sig til at samle det frasorterede organiske materiale og lægge det ned i 10 liters madspande med låg.

En håndterbar arbejdsgang
Vi er så heldige at der er en fødevarervirksomhed på Nørrebro der har forsynet os med en masse af disse spande. Vi har således ikke skulle belaste miljøet med indkøb af nyfremstillede spande. Vi bruger også sådanne spande som en slags urtepotter for nogle af de ting vi dyrker i Offsides Gartneri. Når spandene er blevet fyldt er det meningen at de skal sættes ud i de drivhuse som de medvirkende køkkener får stillet til rådighed. En medarbejder vil snart blive ansat til at køre rundt på ladcykel og indsamle spandene og sætte dem et centralt sted hvorfra vi kan tage dem med ud i vores gartneri og komposterer indholdet.