Kompostering af det organiske køkkenskrald i Gartneri Offside

Det væsentligste formål med projekt byorganisk er at skabe køkkenskrald om fra et affaldsproblem til en næringsstofressource, der kan bruges i økologisk jordbrug. Fra de medvirkende køkkener på Nørrebro får vi spande med køkkenskrald bragt ud til vores gartneri for at få det komposteret.

Hvorfor ikke kompostere nær køkkenerne? Umiddelbart kan det forkomme mindre hensigtsmæssigt at transportere det organiske køkkenskrald ud på landet frem for at kompostere det i nærområdet, men….:- Fragten af køkkenskraldet betyder ikke yderligere transportbelastning for miljøet – vi kører turene i forvejen for at komme på arbejde og for at bringe grønt og frugt ind til køkkenerne. – Komposteringsprocessen kræver systematisk tilsyn og arbejdsindsats for at forløbe bedst muligt – det kan være svært at passe sammen med almindelig køkken/kantinedrift.

Uhyre få køkkener – om nogen overhovedet – komposterer i dag deres køkkenskrald. – i et gartneri som vores er det lettere at få ordentlig plads til at arbejde med skrald og kompost frem for i en baggård på Nørrebro. – Det er også lettere at finde anvendelse for den producerede kompost. – Det er lettere at finde mere fiberrigt materiale som tørrede løvblade og stængler til at blande sammen med det mere våde køkkenskrald – hvad der ofte er tiltrængt. Hvad kan gå galt? Uanset om komposteringen skal ske i byen eller ude på landet kan processen gå skævt. Et almindeligt problem er rotter. Specielt hvis der er madrester i køkkenskraldet vil rotter blive tiltrukket og gøre meget for at skaffe sig adgang. Men også mere almindeligt køkkenskrald kan rotterne tage til takke med.

Et andet almindeligt problem med organisk køkkenskrald er at det på grund af højt vandindhold slasker sammen og forhindre tilstrækkelig luftning af materialet. Derved sker der en såkaldt iltfri omsætning der kan udvikle dårlig lugt og gøre komposten uegnet til næring af planterne i en lang periode. Derfor skal det helst gå hurtigt Blandt de forholdsregler vi foretager for at forhindre ovennævnte problemer er straks efter at køkkenskraldet er ankommet at findele det så komposteringsorganismerne hurtigere kan få adgang til at omsætte materialet.

Dernæst blander vi større eller mindre mængder af mere tørt og fiberrigt (kulstofholdigt) materiale sammen med køkkenskraldet, både for at skaffe energi og gode iltforhold til de ønskede organismer i kompostmaterialet. Yderligere blander vi jævnligt materialet for at forbedre luftforholdene. Når køkkenskraldet hurtigt bliver angrebet af mikroorganismer bliver det også hurtigt uinteressant for rotter og mus.