Kompostforsøg

Vi har lavet et lille forsøg hen over sommeren, som gik ud på at få nogle mere eksakte tal på mængde og omsætningshastighed for det køkkenskrald, vi komposterede i gartneriet.
Flere gange er vi blevet spurgt, hvor lang tid køkkenskraldet var om at blive omsat til kompost, og vi er blevet spurgt om hvor stor mængde kompost, der kom ud af en given mængde køkkenskrald.

Desværre er det ikke lykkedes os at få hjælp fra studerende på KU-science – som vi ellers har efterlyst på uddannelsesinstitutionen. Så vi udførte vores eget forsøg, hvor vi i en periode vejede en del af det skrald, vi smed i de aktuelle kompostbeholdere, og dernæst målte vi den mængde væske der løb af.

Forsøget lykkedes kun delvist, idet vi ville involvere kompostorme fra begyndelsen, men de blev dræbt på grund af for meget varme – varme der opstod ved mikrobakteriel aktivitet i køkkenskraldet kombineret med meget høje sommertemperaturer omkring beholderne.
Sidenhen har vi først tilsat ormekompost efter, at køkkenskraldet har gennemgået ca en uges omsætning, hvor det har været stukket om og taget varme af et par gange – inden det kommer over i en beholder med ormerig kompost.

Forsøgets resultater
Vi vejede 681 kg køkkenskrald og 102 kg kompost med mange orme.
Efter ca halvanden måned var dette sammenlagt reduceret til 504 kg kompost.
Komposten var mere et resultat af varmekompostering end ormekompostering og fornemmedes ikke at være af den gode kvalitet, som vi får af ren ormekompost.

Vi havde i forløbet aftappet ca 175 liter væske af materialet.
Både mængden af af væske og næringsstofindholdet må siges af være betydningsfuldt.
Vi tillader os at konkludere, at i hvertfald når det omhandler kompostering af køkkenskrald i lidt større mængder, kan man ikke tillade sig at ignorere væskeafgivelsen (Se forrige artikel om næringsstofindhold i kompost og kompostvæske).
De sidste lidt over 100 kg som den oprindelige vægtmængde er reduceret med, må for størsteparten tillægges CO2 og vanddamp, men vægtmængden af det ene eller andet kan vi ikke sige noget om.