Kompostplads

Komposteringen af det køkkenskrald vi samler på Nørrebro skal foregå i Gartneri Offside som ligger ca. 25 km fra Nørrebros Runddel. Køkkenskraldet bliver taget med når vi alligevel kører til gartneriet for at arbejde. Da vi skal modtage køkkenskrald i noget større mængder end vi hidtil har gjort skal vi også have nogle ordentlige forhold når vi skal arbejde med komposteringsprocessen.

Som minimum skal pladsen være overdækket og der skal være rigeligt plads til kunne bevæge sig rundt med trillebøre m.v. Gartneri Offside bliver delvis afskærmet af en mur til firmaet Solums parkeringsplads som ses på nedenstående fotos. På indersiden af muren skal der bygges en konstruktion så man kan stå i tørvejr og læ når man skal arbejde med komposteringen. Langs muren skal der også indrettes plads til spande, trailer, færdig kompost og diverse andre ting som har tilknytning til projekt byorganisk.

Vi er nød til at reparere og forskønne den noget forsømte mur – så det er det første vi er gået i gang med. Langs ydersiden af muren har der i flere år vokset buskroser, men de trivedes meget dårligt og tidsler var blevet den dominerende vækst. Vi har revet tidsler og rosenbuske op. Når muren er repareret og malet, planter vi forskellige slags hyld i bedene.

mur3fotos500