Meget aktuelt – fra Helle Thornings åbningstale 1. oktober 2013

Nedenstående er et sammenhængende udpluk af statsminister Helle Thorning-Schmidts åbningstale – som vi ikke kan lade være med at bringe da det er meget aktuelt i forhold til vores byorganiske projekt. ”…Men måske er vi blevet lidt for dygtige til at brænde det hele af? Hver dansker – barn som voksen – smider hver uge omkring otte kilo affald ud. Og ud af de otte kilo brænder vi næsten seks et halvt kilo.

Kun halvandet kilo bliver brugt igen på en ny måde. Det er en god idé at brænde det affald, som brænder let, og hvor der ikke er oplagte muligheder for genanvendelse: Mælkekartoner og køkkenrulle for eksempel. Men det er mindre oplagt, at vi skal brænde kartoffelskræller og salatrester, der ikke er særligt brændbare. Og som kan udnyttes bedre, hvis de blev puttet i biogasanlæg sammen med gylle fra svin og kvæg.

Vi skal i endnu højere grad tænke på affald som en ressource, der skal bruges. Ikke et problem, der skal fjernes. Hvert år smider vi 670.000 ton madaffald ud, og det bliver brændt. Hvis vi i stedet for putter det i biogasanlæg, så får vi el til tusindvis af boliger. Vi får et renere miljø. Og vi er beredt til en fremtid, hvor busser og biler kører på biogas. Regeringen vil sætte et ambitiøst mål for, at vi skal genanvende langt mere af husholdningernes affald end i dag. Det kan blive lidt bøvlet hjemme i køkkenet og nede ved skraldespandene.

Vi skal lige have det lært. Vi skal vænne os til det. Ligesom vi har vænnet os til at smide aviser i en container for sig, glas og flasker for sig og batterier for sig…..”

vaerk

Kommentar
Vi er selvfølgelig helt enige i talens indhold på dette punkt om affaldssortering. Vores projekt indeholder ikke at bioaffaldet skal forbi et biogasanlæg – men det er ikke en løsning som vil være i modstrid med det vi vil. Det vigtige er, at der sker en kildesortering så at det ikke kun er gassen der udnyttes af køkkenskraldet, men også de andre ressourcer som er i det organiske materiale.

Hvis ikke det organiske materiale sorteres omhyggeligt ved kilden vil man ikke kunne holde det tilstrækkeligt rent til at kunne forsvare at gøde med det på økologiske jordbrug – hvad enten det er forgasset først eller ej.