Mere om hjemmekompostering i lejligheder

I Københavns Kommune har man ikke for øjeblikket tiltro til at tilstrækkeligt mange mennesker i etageejendomme, kan finde ud af at sortere deres organiske skrald, så det vil kunne udnyttes til kompost.

I byorganisk kan vi godt forestille os dette. Blandt andet fordi langt de fleste af disse mennesker for eksempel godt kan finde ud af at samle glas og flasker sammen og smide dem i glascontainere. Man bliver jo ikke retsforfulgt fordi man smider glas i den almindelige skraldepose, alligevel virker det naturstridigt på de fleste. Sådan vil det sikkert også kunne blive når det gælder organisk skrald – hvis man arbejder på det.
I hvert fald er vi nogle mennesker, der oplever det som naturstridigt at smide organisk skrald til afbrænding i kraftvarmeværker – og derfor gerne gør os ekstra anstrengelser for at nyttiggøre skraldet.

Vi har tidligere bragt denne artikel fra en en studerende, som havde hørt om vores projekt, og blev inspireret til at kompostere køkkenskrald i eget køkken.
http://www.byorganisk.dk/hvad-byorganisk-projekt-ogsa-kan-inspirere-til/

Orm og far
Mads Tobias Olsen har lagt en føljeton af videoer ud på nettet (youtube) der skildrer et ormekompostering-i-4.sals-køkken-projekt. Her er den første i serien:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZiQ-e4Z2oE

En facebookgruppe om ormekompostering
https://www.facebook.com/Ormekompost

FDB’s magasin Samvirke har en video og flere artikler om ormekompostering på hjemmesiden:
http://samvirke.dk/mad/video/kompost-saadan-forvandler-dit-groenne-affald-jord-oppe-lejligheden.html

http://samvirke.dk/mad/artikler/dennis-gadgaard-kompost-%E2%80%9C-kan-faa-ormene-posten%E2%80%9D.html

madspild
Hjemmekompostering nedsætter madspild – fordi man med denne beskæftigelse bliver mere opmærksom på problematikken