Om dagbogen

Første del af vores byorganiske projekt – den del vi har fået støtte til via Puljen for Grønne Ildsjæle – afsluttes 1. juni 2014. Vi regner naturligvis med at byorganisk fortsætter efter den tid.
Projektet er startet her i august 2013.
Vi vil her give en oversigt over hvilke delelementer i det samlede projekt som vi er i fuld gang med:

  • Indsamling af køkkenskrald
  • Ladcykel, indsamler, spande
  • Placering og bygning af drivhuse
  • Kompostplads
  • Kompostering
  • Formidling

Hvert af de ovennævnte emner stiller os over for mange udfordringer som vi selv synes er meget spændende – og som vi også håber I som gæster på vores websted vil synes er interessante at læse om.