Om organisk stof fra by til jord

Firmaet Solum – der blandt andet arbejder med kompostering og biogas – har lagt 4 videoer ud på Youtube- hvor Professor Jørgen E. Olesen Århus Universitet fortæller om nytten og nødvendigheden af at tilbageføre organisk materiale til jorden.
Nedenstående er planket fra Youtube

Video 1Det våde affald og fremtidens energiforsyning

“Det våde affald udnyttes bedst hvis det bliver lavet til biogas og kompost i stedet for at blive brændt.”Professor Jørgen E. Olesen er medlem af Klimakommisionen nedsat af den danske regering og af FN’s klimapanel (IPCC). “

Video 2: Kompostering forbedrer CO2-balancen

“Når organisk affald komposteres bringer det kulstof tilbage til jorden hvor det bindes. Det forbedrer CO2-balancen.”

Video 3: Kompost binder kulstof i jorden

“Øget mængde kulstof i jorden er med til at øge jordens frugtbarhed og nedsætter jordens sårbarhed i forhold til erosion.”

Video 4: Fosfor skal tilbage fra by til land

“Verden har begrænsede fosfor-ressourcer som vil slippe op i dette århundrede. Derfor skal fosfor-næringsstoffer fra organisk affald fra byerne tilbage til landbrugsjorden.”

Det vores byorganiske projekt gør – indtil videre i lille skala – må være rigtigt ifølge professor Jørgen E. Olesen
Ganske vist bliver det organiske skrald vi tager os af ikke bioforgasset, men i hvert fald bliver næringstoffer og kulstof recirkuleret.
Vi ville ikke nødvendigvis have noget imod at materialet først blev bioforgasset – hvis bare vi kan være sikker på, at det omhyggeligt kildesorterede materiale vi afleverer til forgasning, er det vi får tilbage til vores jord.

Læs også: http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-frugt-og-groent/organisk-stof-i-oekologisk-gartneri-og-frugtavl.aspx