Placering og bygning af drivhusene

I august 2013, efter at vi fik tilsagn om projektmidler fra Miljøministeriets Pulje til Grønne Ildsjæle,
har vi arbejdet på at finde placeringsmuligheder for de drivhuse, som indgår i vores projekt byorganisk.
Samtidigt med at vi har kikket på placeringensmulighederne, har vi arbejdet med konstruktionen og dimensioneringen af drivhusene – da husene skal bygges så de passer ind de enkelte steder.
Vi har nu fundet velegnede steder at anbringe husene ved Thorupgaarden, Askovfonden, Idrætshuset og Offside.
Vi har heldigvis kunnet holde os til planen om at bygge standard-drivhuse, da der vil være plads til sådanne, der hvor vi har fundet frem til, at de skal placeres.

Vi har ønsket at bygge et drivhus, som bedst muligt passer til de specielle forhold som eksister i det bymiljø, hvor drivhusene skal placeres. For eksempel skal husene let kunne flyttes, da de på de relativt begrænse udearealer hurtigt kan komme til at stå i vejen for eksempelvis anlægsarbejder eller andre aktiviteter. Derfor skal drivhusene være på hjul. Hjulene sikrer samtidigt at husene er løftet op fra grunden, så man let kan kikke under og tjekke for rotteaktivitet. Det er nødvendigt at bruge specielglas i drivhusene, som ikke må kunne knuses og give en masse farlige glasskår – når glasfladerne, under de mere snævre forhold i byen, ved uheld bliver udsat for fægtende mennesker eller flyvende genstande.
Æstetikken må også have høj prioritet, når drivhusene skal stå i fællesgårde, hvor mange mennesker kan kikke på dem hver dag.

Da vi, i store træk, selv har fundet frem til hvordan drivhusenes udseende og funktionalitet, regnede vi med at det ville være relativt nemt at få bygget husene. Vi har været på nettet, for at se om vi kunne finde nogle huse på markedet der svarede godt eller bare nogenlunde til vores ønsker, men det har vi ikke kunnet finde. Nedenstående fotos af bydrivhuse fra nettet har vi fundet under vores søgen og ladet os inspirere af.
Vi ville helst finde nogle bygmestre fra lokalområdet og/eller nogle virksomheder inde for det sociale område. Vi har prøvet Kofoeds Skole, den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro, Logik & Co, men ingen af disse har kunnet påtage sig opgaven. Vi har haft kontakt til en mand i Jylland som kalder sig drivhussnedkeren, men han meldte også, efter nogen betænkningstid, fra.