Plantenæring i vores kompost

Vi har fået  analyseret noget af vores kompost og kompostvæske for indholdet af makronæringsstofferne Kvælstof, Fosfor og Kalium.
Resultaterne er listet i nedenstående tabel – sammen med nogle værdier for andre organiske gødningsmidler som anvendes i jordbruget – for sammenligningens skyld.

Mængderne: kg pr. ton = gram pr. kg Kompost-prøve 1 Kompost-prøve 2 Kompost-væske Have/park kompost Køkken-kompost Svine-gylle Heste-dybstrøelse
Total N   4,38  6,28  1,62  5,2  10,8  5,5  7
Ammonium N   0,35  0,5   1,46  0,04  1,2  4  2
Fosfor   1,09  1,38  0,28  1  2,1  1,5  1,5
Kalium   2,83  5,61  3,62  2,7  4,2  2,5  11

Vi fik lavet 2 analyser af kompost (kompostprøve 1 og 2 i tabellen og 1 analyse af den væske som vi dræner fra under komposteringen)

Tal for de øvrige organiske gødningstyper er fra diverse tabeller fundet i publikationer på nettet. Tal for indhold i de forskellige gødningstyper kan variere meget fra publikation til publikation, hvilket afspejler at indholdet af plantenæringsstoffer også kan variere betydeligt afhængigt af fremstillingsprocesser, opbevaringsbetingelser m.v. af de enkelte gødninger.
Man kan bruge tallene som et skøn over hvad de enkelte gødningstyper typisk vil kunne indeholde. Husholdningskomposten i tabellen har  været fremstillet af køkkenskrald hvor der har indgået madaffald – i modsætning til vores kompost – hvilket betinger det store indhold af kvælstof. Hestegødning vil meget ofte have et betydeligt lavere indhold af kvælstof – hvis det er friskt, har et højt indhold af halm eller ikke har været opbevaret optimalt.

vaeske

Forskellen på kompostprøve 1 og 2
skyldes især at kompostprøve 1 var komposteret på køkkenskrald iblandet en del løs hestemøg og tørrede plantestængler. Tørstofindholdet var 52 % i kompostprøve 1 mens det var 31 % i kompostprøve 2 som var ren ormekompost af køkkenskrald.

Kompostvæsken er meget interessant som gødningsmiddel i det en stor del af kvælstofindholdet er umiddelbart plantetilgængeligt. Hovedparten af kvælstofindholdet i komposten vil ikke blive frigivet som plantenæring det første år.

En foreløbig konklusion på baggrund af prøverne er:

- det er vigtigt at opsamle væsken som løber fra kompostmaterialet – det er et potent kvælstofgødningsmiddel. Væsken lugter ikke ligefrem godt så den vil ikke være egnet til at vande/gøde med i bymiljøet.
- komposten kan erstatte andre gødningsmidler blot vil der til de fleste grønsagsafgrøder skulle suppleres med kvælstofgødning – fx i form af kompostvæske.