Om Byorganisk

Takket være en bevilling fra Miljøministeriet gennem ”Puljen for Grønne Ildsjæle” har Offside, i samarbejde med andre sociale tilbud under Center Nørrebro (samarbejdspartnere), kunnet gå i gang med at realisere et projekt der skal forvandle et affaldsproblem til en værdifuld dyrkningsressource.

Projektet har samtidigt det formål at skabe nogle arbejdspladser til mennesker i nærområdet, som har svært ved at finde jobs på det ordinære arbejdsmarked. Vi ser et stort potentiale i at skabe nye meningsfulde jobs i forbindelse med indsamling og behandling af det organiske materiale samt dyrkning og udbringning af de aktuelle køkkenurter.

 

I Danmark dannes årligt ca. 1 mio tons organisk dagrenovation - næsten alt dette brændes af på kraftværker. (dakofa.dk)

Fra Affald til Ressource

Baggrunden for Byorganisk
Mange kommuner har sat som mål, at køkkener i offentlig regi så vidt muligt skal benytte økologiske råvarer.
Vi mener, at det ville følge naturlig forlængelse af den øgede miljøbevidsthed på dette område, også at se på den ressource der ligger i de frasorterede dele af de økologiske indkøb.
I økologisk jordbrug er gødning en knap ressource.
Tilbageførte næringstoffer fra madproduktionen kan for mindre gartnerier være en værdifuld gødningskilde.
Vi vil gerne bidrage til, at denne potentielt værdifulde ressource bliver nyttiggjort i stedet for at ende som et forurenende affaldsproblem.
Vi vil bruge gødningsressourcen i dyrkningen af køkkenurter, og tænker, at det kan være med til at synliggøre vigtige miljøbegreber som fx recirkulering at levere urter til de involverede køkkener.

Offside har komposteret køkkenskrald i 25 år
Offside er et værested på Nørrebro under den almennyttige organisation Missionen Blandt Hjemløse. Offside har i 25 år haft et køkken, der sælger økologisk mad fremstillet blandt andet af grønsager fra eget gartneri beliggende nær Sengeløse vest for København. Fra starten af har det været naturligt at tage det frasorterede skrald med tilbage til gartneriet for at udnytte næringsindholdet. Det er med baggrund i denne hidtidige praksis at vi tør kaste os ud i det mere omfattende miljøprojekt.

Byorganisk Center Nørrebro
Tilsagnet om støtte er til en 1 årig opstartsfase, hvor 4 parter under Københavns Kommunes Socialpsykiatriske Centre – Center Nørrebro. Vi har i forvejen et samarbejde – om blandt andet miljøledelse, hvor vi i fællesskab søger at fremme miljøforbedrende tiltag.

Meningen er at vores ide skal udbredes så alle økologiske køkkener vil begynde at kildesortere deres skrald så den organiske kan føres tilbage til jordbruget.

Byorganisk praksis med mellemstation
Første trin i vores jord-bord-cyklus er indsamling af organisk affald fra køkkenerne så som kartoffelskræller, kaffegrums, kasserede grønsager og frugter osv – ikke rester af tilberedt mad.

Vi har erfaringer med indsamling i 10 liters madspande med låg. Når spandene er fyldte med bio-affald bringes de ud i hvad vi kalder et ”mellemstation drivhus”.
Drivhuset er mellemstation for køkken og gartneri. Drivhuset fungerer her som et nødvendigt rottesikret sted, hvor spandene kan stå indtil afhentningen, som vil foregå mindst en gang om ugen. I drivhuset afsættes krydderurter, babyleaf salat og andre pottedyrkede planter, som køkkenet har bestilt og gartneriet dyrket.

De fyldte spande med organisk køkkenaffald tages med til gartneriet, hvor indholdet i sidste ende indgår i jordblandingen, som køkkenurterne dyrkes i. De tømte, rengjorte spande fra sidste besøg afleveres i drivhuset.

Ved at have et drivhus som mellemstation mellem gartneriet og køkkenet kan man opnå betydelig bedre holdbarhed af og dermed udbytte af urterne. Man vil også slippe for at slæbe jord ind i køkkenerne. I stedet for i køkkenerne, hvor der ikke er egnede forhold til det, står urterne i drivhuset, hvor køkkenpersonalet kan gå ud og skære grønt, når de skal bruge det, og bestille nyt når der er urter, der er ved at være i bund.
Rødder og jord vil blive bragt tilbage til gartneriet og indgå i cyklus igen.

Drivhusene
Vi opfører 4 drivhuse, ved hvert af følgende steder:
Thorupgården, Offside, Idrætshuset, Askovgården
Dertil kan komme andre steder på Nørrebro med økologiske storkøkkener – det arbejder vi på.

Vi søger, som led i projektet, at udvikle et standard drivhus der er bedst muligt egnet til at stå i en storby.
Husene skal være flytbarer, hvad der ofte er en vigtig egenskab i bymiljøet med begrænset udenomsplads.
Husene skal være låsbare blandt andet af hensyn til fødevaresikkerheden.
Husene skal have plexiglas eller lignende for ikke at blive knust og skabe ravage.
Det vil være naturligt at etablere regnvandsopsamling til vanding af køkkenurterne ikke bare fra drivhusene, men om muligt også fra tilstødende bygninger.