Status – begyndelsen af november 2013

Her i starten af november 2013 er det ca. 3 måneder siden vi fik endelig bekræftelse på tilsagn om støtte til vores projekt Byorganisk fra Puljen for Grønne Ildsjæle.Vi har siden arbejdet kontinuerligt på at få realiseret udnyttelsen af den organiske ressource fra de involverede køkkener – som er projektets mål.
I det følgende er et kort rids af hvor vi på forskellige nøglepunkter er nået til i processen med det byorganiske projekt.

Formidling
Når vi har modtaget støtte til vores projekt er det utvivlsomt fordi andre end os har kunnet se at det har potentiale til at gøre en forskel til gavn for miljøet. Den største nytteværdi vil fremkomme hvis vore erfaringer kan bruges af andre til lignende tiltag det vil sige omdannelse af køkkenskrald til næringsstofressource. Derfor er formidlingen af vores resultater noget vi prioriterer højt.
Indtil videre har vi fået lanceret nærværende hjemmeside. Vi håber at siden vil komme til at udfylde det tiltænkte formål, nemlig at udbrede kendskabet til vores projekt og ideen bag.
Vi er også i fuld gang med at fremstille nogle postkort og plakater som skal udbrede kendskabet til det byorganiske projekt.

Vi indtil nu har haft lejlighed til at indformere om vores projekt ved 2 forskellige arrangementer:
Den 24. september 2013 deltog vi i workshops i et kommunalt regi: Sharing Copenhagen 2014 hvor vi fik lejlighed til at informere om vores projekt. Vi har blandt andet givet tilsagn om at stå tilrådighed med fremvisning af vores projekt, hvis andre fra organisationen for brug for at vise et meget konkret miljøprojekt.

Den 10. oktober 2013 afholdt vi et arrangement i Gartneri Offside i anledning af Center Nørrebros Miljø- og Sundhedsuge i uge 41, hvor vi informerede om projektet for omkring 60 mennesker med tilknytning til Center Nørrebro.
Vi har en kontakt til jordbrugsakademikernes fagblad ”Jord og Viden” med henblik en artikel i bladet om vores projekt.

Køkkenskraldet
Vi har i ca. en måned været i gang med at indsamle køkkenskraldet fra Thorupgården og Idrætshuset. Køkkenskraldet fra Offside fortsætter vi med at tage os af som vi altid har gjort. Askovfondens køkkener håber vi med snarest at komme i gang med.
Drivhusene har vi nu fået leveret og skal fordele dem rundt de forskellige steder. Fundamenterne bliver også leveret i næste uge så vi kan begynde at rejse husene. Det er godt at vi omsider får et godt sted at stille spandene med køkkenskrald – for eksempel har Thorupgårdens køkken haft et køleskab optaget til opbevaring af spandene.
Vi har nu næsten ansat den person som skal køre rundt og samle spandene – der mangler kun lidt papirarbejde.
Vi har en ladcykel klar til at køre rundt mellem de deltagende steder. Det er en brugt cykel som foreløbigt kun har kostet os til en mindre reparation og nogle låse.

mortenLadCykel

Komposteringen
Vi er i fuld gang med at kompostere det køkkenskrald vi bringer med os ud til gartneriet fra køkkenerne på Nørrebro – det kan du læse mere om i flere af de forudgående dagbogsartikler.

Kompostrådgivning
Vi har kontakt til en økologisk konsulent, Henning Hervig fra Økologisk Rådgivning for at få ham til at hjælpe os med at sikre at vi ikke, med vores projekt, kommer til at overtræde diverse love som gælder for jordbruget generelt og at vi ikke kommer i konflikt med økologireglerne som vores gartneri er underlagt.

Drivhusene
Den 6. og 7. november 2013 begynder vi at opstille drivhusene de forskellige steder. Vi har modtaget drivhusene fra Juliana og vi modtager i den kommende uge de fundamenter på hjul som drivhusene skal stå på. Vi fandt heldigvis omsider en tømrer der ville påtage sig at bygge disse efter vores anvisninger.